Preliminary consildated financial statementт 2013 (pdf, 578 Kb)
Audited consolidated financial statement 2013 (pdf, 2894 Kb)
Interim consolidated financial statement Q3 2013 (pdf, 627 Kb)
Предварителен индивидуален финансов отчет 2013 (1)  (2)  (3)  (4)  (rar, 682 Kb)
Audited consolidated financial statement 2013 (pdf, 16649 Kb)
Audited consolidated financial statement 2013 (pdf, 13922 Kb)