„Авто Юнион“ АД разполага с развита сервизна мрежа в страната, включвайки общ брой от 26 официални и оторизирани сервизни центрове. Чрез мрежата си холдинговото дружество предоставя не само гъвкавост на своите клиентите, но и професионално обслужване в повечето големи градове в България.