Димитър Стоименов
Димитър СтоименовУправител
Димитър Стоименов е завършил Университет за национално и световно стопанство в град София. От 2008 до 2013 г. работи като Търговски консултант в представителство на Volkswagen, от 2013 го 2015г. заема длъжността Търговски консултант ключови клиенти в „Мото Пфое“ ЕООД. През периода 2015 – 2018 г. той продължава развитието си в автомобилния бизнес като заема позицията на Търговски консултант в „Ауто Бавария“ ООД. От 2018 г. Димитър Стоименов е Управител на „Ауто Италия“ ЕАД.
Мирослав ГруйчевИзпълнителен директор
Мирослав Груйчев е завършил УНСС в гр. София през 1993 г., специалност „Финанси“. Има завършена допълнителна специалност в УНСС „Стопанско управление“. От 2010 г. до 2016 г. работи в “Авто Юнион” АД на длъжност „Мениджър корпоративни клиенти“. Мирослав Груйчев поема управлението на „Булвария Холдинг“ ЕАД като заема функциите на Оперативен директор от 2016 г., а от 2019 г. е Изпълнителен директор на „Булвария София“ ЕАД.
Иван Петков
Иван ПетковУправител
Иван Петков е завършил Университета в Гронинген, Нидерландия през 2009 г. От 2011 г. работи в структурите на „Авто Юнион“ АД, като Организатор на отчетната дейност на холдинговото дружество и Координатор на общи за дъщерните компании политики. От 2016 г. Иван Петков е Управител на „Булвария Варна“ ЕООД.
Борислав Костов
Борислав КостовУправител
Борислав Костов е завършил университета Friedrich Alexander Universitaet Erlangen-Nurenberg във федералната провинция Бавария, Германия. От 2008 г. е служител на компанията Дару Кар и развива дейността по продажби и маркетинг. От 2016 г. заема длъжността Управител на „Дару Кар“ ЕАД.
Йордан Бадьоков
Йордан БадьоковУправител
Йордан Бадьоков завършва Икономическия университет в град Варна със специалност Икономика и управление на търговията и втора специалност Маркетинг и Мениджмънт. Има дългогодишен опит в сферата на директен внос и дистрибуция на резервни части и масла за автомобили. От юли 2012 г. г-н Бадьоков заема позицията на Управител на „Еспас Ауто“ ООД.
Цветко Жежов
Цветко ЖежовОперативен Директор
Цветко Жежов е завършил Университет за Национално и Световно Стопанство в гр. София. Работи за “Н Ауто София” ЕАД (“Нисан София” ЕАД) от 2003 г., като от 2013 г. заема позицията Търговски директор. От 2016 г. е назначен на позиция Оперативен директор на “Н Ауто София” ЕАД.
Петър Караиванов
Петър КараивановУправител
Петър Караиванов е завършил Технически университет в град София. През 2013 г. завършва професионална магистратура в ТУ Виена, специалност Автомобилна индустрия. От 1996 г. той работи в корейската ДЕУ (понастоящем Chevrolet). През 1999 г. той продължава развитието си в автомобилния бизнес като заема позицията на Търговски директор в Нисан София. От 2009 г. г-н Петър Караиванов е Управител на „Стар Моторс“ ЕООД.
Атанас Железаров
Атанас ЖелезаровУправител
Атанас Железаров заема длъжността Оперативен директор на „Мотобул“ ЕАД от 2011 г. Завършил е стопанско управление в НБУ и Програмата за професионален мениджмънт на Open University в град София. Притежава солиден опит в създаването и организирането на търговски екипи, продуктово позициониране, ценообразуване, трейд маркетинг и цялостни логистични процеси на бързооборотни стоки.
Милен Христов
Милен ХристовУправител
Милен Христов е завършил Бизнес-школа Сколково в град Москва. Започва своето професионално развитие като брокер на Българска стокова борса, а след това основава специализиран в картовите услуги проект, под шапката на „Мотобул“ ЕАД – Benzin.bg. От 2018 г. заема длъжността Управител на „Ауто Италия“ ЕАД, като усилено работи върху утвърждаване на представляваните брандовете на родния пазар. От 2020 г. поема и ръководната позиция в „Мотохъб“ ООД. Г-н Милен Христов представлява „Авто Юнион“ АД, като член на Съвета на директорите в качеството си на Прокурист.
Константин Жлебинков
Константин ЖлебинковОперативен Директор
Инж. Константин Жлебинков е завършил Технически университет в град София. От 2011 г. той работи в Нисан София, настоящем „Н Ауто София“ ЕАД. През 2014 г. той продължава развитието си в автомобилния бизнес като заема позицията Оперативен директор на „Авто Юнион Сервиз“ ЕООД.