Димитър Стоименов
Димитър СтоименовУправител
Димитър Стоименов е завършил Университет за национално и световно стопанство в град София. От 2008 до 2013 г. работи като Търговски консултант в представителство на Volkswagen, от 2013 го 2015г. заема длъжността Търговски консултант ключови клиенти в „Мото Пфое“ ЕООД. През периода 2015 – 2018 г. той продължава развитието си в автомобилния бизнес като заема позицията на Търговски консултант в „Ауто Бавария“ ООД. От 2018 г. Димитър Стоименов е Управител на „Ауто Италия“ ЕАД.
Иван Петков
Иван ПетковУправител
Иван Петков е завършил Университета в Гронинген, Нидерландия през 2009 г. От 2011 г. работи в структурите на „Авто Юнион“ АД, като Организатор на отчетната дейност на холдинговото дружество и Координатор на общи за дъщерните компании политики. От 2016 г. Иван Петков е Управител на „Булвария Варна“ ЕООД.
Иван Петков
Иван ПетковУправител
Иван Петков е завършил Университета в Гронинген, Нидерландия през 2009 г. От 2011 г. работи в структурите на „Авто Юнион“ АД, като Организатор на отчетната дейност на холдинговото дружество и Координатор на общи за дъщерните компании политики. От 2016 г. Иван Петков е Управител на „Булвария Варна“ ЕООД.
Стойно Цанев
Стойно ЦаневИзпълнителен директор
Стойно Цанев е възпитаник на Софийска Математическа Гимназия. Завършил е Технически Университет в град София. През месец март 2007 година се присъединява към екипа на Дару Кар АД. От юни 2007 година изпълнява длъжността Ръководител на отдел “Продажба на автомобили“. От Октомври 2014 година е Ръководител на отдел “Следпродажбено обслужване”. Сертифициран е като BMW Aftersales Manager от тренинг академията на BMW Group. От месец март 2021 година Стойно Цанев е член на Съвета на директорите на Дару Кар ЕАД и Изпълнителен директор на дружеството.
Йордан Бадьоков
Йордан БадьоковУправител
Йордан Бадьоков завършва Икономическия университет в град Варна със специалност Икономика и управление на търговията и втора специалност Маркетинг и Мениджмънт. Има дългогодишен опит в сферата на директен внос и дистрибуция на резервни части и масла за автомобили. От юли 2012 г. г-н Бадьоков заема позицията на Управител на „Еспас Ауто“ ООД.
Цветко Жежов
Цветко ЖежовОперативен Директор
Цветко Жежов е завършил Университет за Национално и Световно Стопанство в гр. София. Работи за “Н Ауто София” ЕАД (“Нисан София” ЕАД) от 2003 г., като от 2013 г. заема позицията Търговски директор. От 2016 г. е назначен на позиция Оперативен директор на “Н Ауто София” ЕАД.
Петър Караиванов
Петър КараивановУправител
Петър Караиванов е завършил Технически университет в град София. През 2013 г. завършва професионална магистратура в ТУ Виена, специалност Автомобилна индустрия. От 1996 г. той работи в корейската ДЕУ (понастоящем Chevrolet). През 1999 г. той продължава развитието си в автомобилния бизнес като заема позицията на Търговски директор в Нисан София. От 2009 г. г-н Петър Караиванов е Управител на „Стар Моторс“ ЕООД.
Атанас Железаров
Атанас ЖелезаровУправител
Атанас Железаров заема длъжността Оперативен директор на „Мотобул“ ЕАД от 2011 г. Завършил е стопанско управление в НБУ и Програмата за професионален мениджмънт на Open University в град София. Притежава солиден опит в създаването и организирането на търговски екипи, продуктово позициониране, ценообразуване, трейд маркетинг и цялостни логистични процеси на бързооборотни стоки.
Милен Христов
Милен ХристовУправител
Милен Христов е завършил Бизнес-школа Сколково в град Москва. Започва своето професионално развитие като брокер на Българска стокова борса, а след това основава специализиран в картовите услуги проект, под шапката на „Мотобул“ ЕАД – Benzin.bg. От 2018 г. заема длъжността Управител на „Ауто Италия“ ЕАД, като усилено работи върху утвърждаване на представляваните брандовете на родния пазар. От 2020 г. поема и ръководната позиция в „Мотохъб“ ООД. Г-н Милен Христов представлява „Авто Юнион“ АД, като член на Съвета на директорите в качеството си на Прокурист.
Константин Жлебинков
Константин ЖлебинковОперативен Директор
Инж. Константин Жлебинков е завършил Технически университет в град София. От 2011 г. той работи в Нисан София, настоящем „Н Ауто София“ ЕАД. През 2014 г. той продължава развитието си в автомобилния бизнес като заема позицията Оперативен директор на „Авто Юнион Сервиз“ ЕООД.